Silsilah Umar bin Khattab

'Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. 'Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Nabi Muhammad.[1]

Keluarga Dekat Umar bin Khattab

Berikut hubungan pertalian keluarga dekat dari Umar bin Khattab, yang terlibat langsung baik berupa orang tua, anak, saudara dan pasangan (jika ada). Untuk hubungan keluarga lainnya, silahkan lihat bagan silsilah keluarga di bawahnya.

Orang Tua: Khattab bin Nufail, Hantamah binti Hisyam
Saudara:
Pasangan: Quraibah binti Abu Umayyah, Ummu Kultsum binti Jarwal, Zainab binti Mazh'un,,
Anak:

Silsilah Keluarga Umar bin Khattab


Referensi